Legala frågor

Livsmedelstillstånd

GrillBill har tillstånd nr 2011-007776 av Stockholms Hälsovårdsförvaltnings Livsmedelskontroll.

På platsen finns ett schema, som Du får läsa. "Egenkontrollen".
Detta är ett viktigt styrinstrument för oss restauratörer som arbetar ute på gator och torg.

Där står om oss, hur vi sköter kraven för "Livsmedelsanläggning" och du ser själv att detta uppfylls under själva Mathantverket.

GrillBill är en verksamhet som är "mobil" dvs arbetar enligt marknadsplatslagen och följer därför direktiven för torghandelsverksamhet.

Interna data

Du som inte är myndighetsutövare och vill ha kännedom om ingående uppgifter rörande oss ska sända ett email till chef(at)grillbill.se med skriftlig begäran därom jämte anledningen till varför Du vill ha denna information och på vilket sätt den ska användas.

Varumärke

GrillBill är ett varumärke under skyddad registreringsprocess.

Fiskala frågor

GrillBill är en del av ett skuldfritt svenskt företag med god soliditet, redovisar moms och har inga betalningsanmärkningar eller andra graveringar.

GrillBill är en Take Away-verksamhet och inte en sedvanlig restaurang vilket innebär 12% utgående moms i redovisningen.