Om Du inte är nöjd

Reklamation

Om Du inte är nöjd, så sänd ett email till oss med uppgift om tid att kunna ringa på en måndag.
Vi tar kontakt per telefon och gör tre försök att nå Dig inom en timme från den tid Du har angivit.

Om Du önskar skriven kontakt, så går det också bra. Använd då vår email.
Vi svarar Dig garanterat och vill verkligen veta om något kan göras bättre, för vi vill fortsätta att vara utan konkurrens i Sverige !

Vi rättar oss efter Allmänna Reklamationsnämndens, ARNs, rekommendationer om ett missnöjesärende skulle behöva avgöras på sådant sätt.