Några grillmetoder

Vedkolsgrill
Lång uppstartstid till glöd, manuell passning, hett, obekvämt, hantverk, exklusiv smak.
Vi använder utvalda träslag som vuxit i närområdet under svensk skogsmiljökontroll.
Veden innehåller alla sina respektive hartsämnen och har full energi. Vi tänder brasa i ett eldningsfat och fyller på ved varje timme.
Efter ca 2 tim når veden ett visst förstadium av kolglöd och smak-avdunstningen har toppat.
Då lyfter vi över glöden till glödkamrar om 50% av varje grillfat.
Glöden har ännu en hel del av sitt smakinnehåll kvar och övergår sakta till kol rakt under köttet.
Utsökta smakämnen i form av smak-ånga stiger uppåt i hettan.
Öppen eld får inte finnas i en grill, så vi kyler med vatten och lyfter grillgaller.
Vedhuggning, korta transporter och enkla grillfat är miljöoptimalt.

Elgrill
Stekmetod utan stekbord, bekvämt, smaklöst. Randat kött blir delikat för ögat. Behov av marinad om man inte har kött med specifik smak. Miljöeffektivt.

Gasolgrill
Snabbt hett, bekvämt, smaklöst. Naturgas. Ingen glöd endast eld. FARA! Öppen låga mot kött är cancerogent. Behov av marinad om man inte har kött med specifik smak. Långa transporter, förprocesser och petrokemiska restprodukter belastar miljön.

Träkolsgrill
Snabbt på grill, bekvämt, någon smak. Mestadels lövträ som inte sprätter. Inte sällan kasserade trädelar utan råvarukontroll importerade från okända platser i Östeuropa. Träet är nästan helt nedkolat. Energi utvunnen. Kolet släcks nu och torkas till en viktlös, ineffektiv träkol med kort brinntid. Endast en liten del av de smakrika hartsämnena återstår. Behov av marinad om man inte har kött med specifik smak. Långa transporter och förprocesser belastar miljön.

Brikettgrill
Viss uppstartstid, bekvämt, smaklöst. Mestadels stenkol från gruvor. Behov av marinadom man inte har kött med specifik smak. Kolet är pulvriserat och därefter hårt pressat i syfte att få in mer energi per brikettvolym och då öka den brinntid som köpt träkol inte har. Långa transporter och förprocesser belastar miljön.

Tändvätska
Bekväm snabbtändare. Kompletterar marinaden med sin stora smak av fotogen.