Våra 10 värdegrunder

 

1. GrillBill kommer aldrig att sälja kött från slaktad boskap enligt Hal-al eller Kosher-ritualerna - vare sig djuret slaktats bedövat enligt viss human Hal-al slakt, som är tillåten i Sverige eller obedövat enligt kosher slakt, som ännu är förbjuden i Sverige, men inte på importkött. (Se filmerna på Nätet från rituell slakt)

2. Ej heller kommer köttet någonsin att hämtas från "fabriker" eller från djur som genomgått laboratoriemässig broilertillväxt i syfte att skapa större/snabbare viktökning än de ramar som naturen har givit oss under evolutionen.

3. Ej heller kommer köttet att levereras av mellanhänder som GrillBill inte kan kontrollera värdegrunderna hos och ej heller från gårdar där antibiotika ingår i produktionsprogrammet annat än påkallat av strikta väldokumenterade hälsoskäl och då i ytterst begränsad omfattning och tillfälligt i syfte att undvika djurplågeri o/e epidemier.

4. GrillBill grillar KRAV-kött från ekologiska gårdar och ekologiska övriga råvaror så långt det är möjligt.

5. Korta transporter är bra för miljön.

6. Närproducerat är enkelt att kontrollera.

7. Vi får alla det vi betalar för. Om vi väljer fläskkarré i butiken för 30 kr / kilo så förstår vi hur detta djur har haft det i livet. Om vi väljer en KRAV-karré på ekologisk värdegrund för en bra bit över 100 kr / kilot, så är detta ett starkt markerat och mycket synligt ställningstagande.

8. Egenkontrollen över produkterna är vid varje tillfälle av det absolut bästa slag för säkerställande av såväl renlighet, sundhet och konsumenttrygghet.

9. GrillBill följer alla lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten, såväl nationellt som överstatligt.

10. GrillBill kommer aldrig att släppa på kvalitetsnivån. Då råvarupriserna så kan komma att betinga i framtiden, kommer prisökning att ske men kvalitetssänkning ej.